Zoekwoorden
aandacht
aarde
aartsvaders
abraham
adoptie
advent
Allah
angst
apocriefe boeken
ark van noach
arm en rijk
avondmaal
barmhartige samaritaan
bartimeüs
bedevaart
beeldtaal
belofte
bergrede
berouw
bevrijding
bibliodrama
bidden
bijbel
bijgeloof
bileam
blindheid
boeddha
boeddhisme
Bonhoeffer
boom
brood
brood en wijn
bruiloft te kana
carnaval
chinees nieuwjaar
christendom
cultuur
dakloosheid
daklozen
daniël
dans
david
delen
dienstbaarheid
dieren
dierendag
discipelen
divali
doop
dramatische expressie
driekoningen
droom
duif heilige geest
duivel
eenzaamheid
eerlijkheid
egoïsme
egypte
elisabet
emmaüsgangers
emoties
engelen
ervaringsgericht onderwijs
esau
ester
ethiek
expressie
fabels
familie
families
farizeeën
feest
feestdagen
feestvieren
franciscus van assisi
Gandhi
gebedshuizen
geboorte
gedichten
geduld
geheimen
gelijkenissen
gelijkwaardigheid
geloof
geloofsbeleving
geloofsbelijdenissen
geloven
geluk
genezing
germaanse godsdienst
getallen
gevoelsleven
geweld
geweldloosheid
giften
god
goden
godsbeelden
godsdienst
godservaring
goed en kwaad
goede herder
goede week
goliat
groei
grootouders
handen
hebreeuws
heilig
heilige boeken
heilige geest
heilige plaatsen
heiligen
hel
held
hemel
hemelvaart
herdenken
herder
herders
herinneringen
hindoeïsme
holi
honger
hongerdoeken
hooglied
hoop
huis
hulpverlening
huwelijk
identificatiefiguren
identiteit van mensen
indianen
initiatie
integratie
isaäk
islam
jaartelling
jaarwisseling
jakob
jaloezie
Jeremia
jericho
jesaja
jezus
jodendom
johannes de doper
jona
joodse feesten
jozef
Jozua
kaïn en abel
kalender
karakter
kerk
kerkgebouwen
kerstmis
kerststal
keuzen maken
kinderen
kleding
klein zijn
kleuren - rood, geel, blauw enz.
koning
koningen
koran
kracht
krishna
kunst
laatste avondmaal
laatste oordeel
latijns-amerika
leefwijzen
lef
leiderschap
lente
leren
leven
levend water
levensbeschouwing
levenskracht
levensstijl
levensvragen
levensweg
licht
liefde
lijdensverhaal
loofhuttenfeest
lucht
luisteren
maaltijd
macht
manna
maria
maria magdalena
martinus van tours
medemensen
meditatie
menselijke verhoudingen
mensen
mensen; geaardheid
micha
migratie
moed
mohammed
moskee
mozes
muzikale expressie
naastenliefde
natuur
natuurgodsdiensten
nieuw begin
nieuw leven
nieuwjaar
nieuws
noach
oerelementen
offerfeest
ogen
onderwijs
ontmoeting
onze vader
openbaring
opstanding
oudjaar
overwinnen
palmzondag
paradijs
pasen
pastoraat
pesach
pesten
Petrus
pinksteren
poerim
popmuziek
priesters
profeet
profeten
psalmen
ramadan
rechten van het kind
reis
religieuze uitingsvormen
respect
Rijk Gods
rituelen
roeping
rosh hasjana
ruth
ruzie
sabbat
salomo
samen zijn
samenwerking
samuël
saul
schepping
schepping; verhalen
schilderkunst
schooljaar
Sedekia
seideravond
Simchat Tora
simson
sint maarten
sinterklaas
sjawoeot
slavernij
soekot
spelen
spiritualiteit
sprookjes
stem
straatkinderen
suikerfeest
symbolen
symboliek
synagoge
taal
talent (gave)
tempel
thuis
tijd
toekomst
tollenaars
tora
toren van babel
tradities
troost
twijfel
uittocht
valentijnsdag
vasten
vasten onthouding
veertigdagentijd
veiligheid
verbond
verbondenheid
verdriet
vergeving
verhalen
verhuizen
verhuizingen
verlangen
verleiding
verloren zoon
vertellen
vertrouwen
verwachting
verwondering
verzoening
vieren
vijandschap
visioenen
vluchtelingen
voedsel
voettochten
vogels
volkscultuur
vooroordelen
voorouders
vragen stellen
vrede
vreemdeling
vreemdelingschap
vreugde
vriendschap
vrijheid
vrouwen
vuur
waarden en normen
waarneming
warmte
water
wederkomst
wekenfeest
wens
wereld
wereldgodsdiensten
wereldoorlog - 1939-1945
wereldoorlog 1939-1945
wereldreligies
wereldvluchtelingendag
wijngaard
wijsheid
wind
witte donderdag
woestijn
wolk
wolken
wonderen
wonderverhalen
wonen
woonsituatie
woorden
zaad
zacharias
zacheus
zalving
zang
zien
zin van het leven
zingeving
zondag
zondebok
zonnelied
zorgzaamheid

Bijbel algemeen

Bidden is als ademhalen

‘Wat is bidden?’ en ‘Hoe bidden mensen?’ zijn de vragen, die in deze les centraal staan. Om deze vraag te beantwoorden vormen de leerlingen en de leerkracht als het ware samen een onderzoeksgroep. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van principes van theologiseren met kinderen.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Daniël als onheilsprofeet

Les over het bijbelverhaal waarin Daniël uitlegt wat het schrift op de wand betekent. In deze les denken de leerlingen na over wat er gebeurt als iemand graag de baas wil spelen en dit met macht voor elkaar probeert te krijgen. Ze ervaren dat je zelfs in nare situaties trouw kunt blijven aan je principes, je normen en waarden, hoe moeilijk dat ook is.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Daniël, de andere dromenkoning

Deze les gaat over het tweede verhaal uit het boek Daniël: de droom van koning Nebudkadnessar. Iemand uit de droom helpen: leerlingen ervaren dat zaken soms anders zijn dan ze lijken, door er met een open blik naar te kijken.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De vele talen van de Bijbel

In deze les leren de leerlingen dat het Hebreeuws een bijzondere taal is en dat vertalen niet altijd eenvoudig is.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Het boek dat Bijbel heet

In deze les ontdekken de leerlingen dat de Bijbel een bijzonder boek is; dat het eigenlijk niet één boek is maar een hele bibliotheek. Ze ervaren dat Bijbelboeken speciale boeken zijn en dat je ze op een eigen wijze moet leren lezen en begrijpen.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Staat er wel wat er staat?

In deze les gaat het over taal, want staat er wel wat er staat... De taal van de logica en de feiten is niet de taal van het geloof.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Tobit, Tobias en de engel

Een lessenserie bij het verhaal 'De reis van Tobias' (Nico ter Linden). De leerlingen ontdekken dat in de bijbel prachtige sprookjesachtige en waardevolle verhalen staan, en leren dat bijbelse verhalen een symbolische en een actuele betekenis hebben.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Verhalen van vroeger voor vandaag

In deze les gaan leerlingen aan de slag met verhalen die mensen zó belangrijk vinden, dat zij ze door willen geven aan hun kinderen en kleinkinderen.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl