Zoekwoorden
aandacht
aarde
aartsvaders
abraham
adoptie
advent
Allah
angst
apocriefe boeken
ark van noach
arm en rijk
avondmaal
barmhartige samaritaan
bartimeüs
bedevaart
beeldtaal
belofte
bergrede
berouw
bevrijding
bezit
bibliodrama
bidden
bijbel
bijgeloof
bileam
blindheid
boeddha
boeddhisme
Bonhoeffer
boom
brood
brood en wijn
bruiloft te kana
carnaval
chinees nieuwjaar
christendom
cultuur
dakloosheid
daklozen
daniël
dans
david
delen
dienstbaarheid
dieren
dierendag
discipelen
divali
doop
dramatische expressie
driekoningen
droom
duif heilige geest
duivel
eenzaamheid
eerlijkheid
egoïsme
egypte
elisabet
emmaüsgangers
emoties
engelen
ervaringsgericht onderwijs
esau
ester
ethiek
expressie
fabels
familie
families
farizeeën
feest
feestdagen
feestvieren
franciscus van assisi
Gandhi
gebedshuizen
geboorte
gedichten
geduld
geheimen
gelijkenissen
gelijkwaardigheid
geloof
geloofsbeleving
geloofsbelijdenissen
geloven
geluk
genezing
germaanse godsdienst
getallen
gevoelsleven
geweld
geweldloosheid
giften
god
goden
godsbeelden
godsdienst
godservaring
goed en kwaad
goede herder
goede week
goliat
groei
grootouders
handen
hebreeuws
heilig
heilige boeken
heilige geest
heilige plaatsen
heiligen
hel
held
hemel
hemelvaart
herdenken
herder
herders
herinneringen
hindoeïsme
holi
honger
hongerdoeken
hooglied
hoop
huis
hulpverlening
huwelijk
identificatiefiguren
identiteit van mensen
indianen
initiatie
integratie
isaäk
islam
jaartelling
jaarwisseling
jakob
jaloezie
Jeremia
jericho
jesaja
jezus
Job
jodendom
johannes de doper
jona
joodse feesten
jozef
Jozua
kaïn en abel
kalender
karakter
kerk
kerkgebouwen
kerstmis
kerststal
keuzen maken
kinderen
kleding
klein zijn
kleuren - rood, geel, blauw enz.
koning
koningen
koran
kracht
krishna
kunst
laatste avondmaal
laatste oordeel
latijns-amerika
leefwijzen
lef
leiderschap
lente
leren
leven
levend water
levensbeschouwing
levenskracht
levensstijl
levensvragen
levensweg
licht
liefde
lijdensverhaal
loofhuttenfeest
lucht
luisteren
maaltijd
macht
manna
maria
maria magdalena
martinus van tours
medemensen
meditatie
menselijke verhoudingen
mensen
mensen; geaardheid
micha
migratie
moed
mohammed
moskee
mozes
muzikale expressie
naastenliefde
natuur
natuurgodsdiensten
nieuw begin
nieuw leven
nieuwjaar
nieuws
noach
oerelementen
offerfeest
ogen
onderwijs
ontmoeting
onze vader
openbaring
opstanding
oudjaar
overwinnen
palmzondag
paradijs
pasen
pastoraat
pesach
pesten
Petrus
pinksteren
poerim
popmuziek
priesters
profeet
profeten
psalmen
ramadan
rechten van het kind
reis
religieuze uitingsvormen
respect
Rijk Gods
rituelen
roeping
rosh hasjana
ruth
ruzie
sabbat
salomo
samen zijn
samenwerking
samuël
saul
schepping
schepping; verhalen
schilderkunst
schooljaar
Sedekia
seideravond
Simchat Tora
simson
sint maarten
sinterklaas
sjawoeot
slavernij
soekot
spelen
spiritualiteit
sprookjes
stem
straatkinderen
suikerfeest
symbolen
symboliek
synagoge
taal
talent (gave)
tempel
thuis
tijd
toekomst
tollenaars
tora
toren van babel
tradities
troost
twijfel
uittocht
valentijnsdag
vasten
vasten onthouding
veertigdagentijd
veiligheid
verbond
verbondenheid
verdriet
vergeving
verhalen
verhuizen
verhuizingen
verlangen
verleiding
verloren zoon
vertellen
vertrouwen
verwachting
verwondering
verzoening
vieren
vijandschap
visioenen
vluchtelingen
voedsel
voettochten
vogels
volkscultuur
vooroordelen
voorouders
vragen stellen
vrede
vreemdeling
vreemdelingschap
vreugde
vriendschap
vrijheid
vrouwen
vuur
waarden en normen
waarneming
warmte
water
wederkomst
wekenfeest
wens
wereld
wereldgodsdiensten
wereldoorlog - 1939-1945
wereldoorlog 1939-1945
wereldreligies
wereldvluchtelingendag
wijngaard
wijsheid
wind
witte donderdag
woestijn
wolk
wolken
wonderen
wonderverhalen
wonen
woonsituatie
woorden
zaad
zacharias
zacheus
zalving
zang
zegen
zegeningen
zien
zin van het leven
zingeving
zondag
zondebok
zonnelied
zorgzaamheid

Bijbel Oude Testament

Abram in Egypte

Abram is bang voor zijn eigen hachje als hij in Egypte komt. Hij laat zich leiden door zijn eigen angst. Hoe gaan de leerlingen om met angst? Valt angst te overwinnen? En kan angst ook iets positiefs zijn?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Abram telt de sterren

Abram telt de sterren als God hem een kind belooft. Op welke manier bewaren de leerlingen hun geduld als ze lang moeten wachten? Een les voor kleuters waarin ze aan de hand van drie foto's worden meegenomen rondom de woorden 'geduld en vertrouwen'.

Log in om dit item te downloaden (OB)

Abram vertrekt

Goed beloofd Abram een nieuw leven, een nieuw land. Er wordt hem gevraagd zijn land achter te laten om opnieuw te beginnen in een ander land. Abram vertrouwd op Gods woord. De leerlingen verkennen bij dit verhaal het begrip 'in je kracht staan'.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Als slaven in Egypte

In deze les horen de leerlingen dat ook in een uitzichtloze situatie verandering mogelijk is. De redding van Mozes is het begin van de grote redding, van de bevrijding van het volk uit de slavernij.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Bestemming bereikt?

Zesde en laatste les in de lessenserie 'Altijd onderweg?!' over Jakob. In deze les komt Jakob, de reiziger, weer thuis, bij zijn oude vader Isaak. Hij krijgt veel terug": de vergeving van zijn broer, het weerzien met zijn vader, zelfs een nieuwe zoon, Benjamin. Maar hij verliest zijn lievelingsvrouw Rachel.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Blije woorden voor jou!

In een tas zit een verzameling woorden en zinnen. Wie heeft ze gezegd? En aan wie kun je ze doorgeven? Profeten verzamelen woorden van God. Ze geven ze door aan mensen. Een les over Frederick de muis en de profeet Joël.

Log in om dit item te downloaden (OB)

Dat is koninklijk!

Koning Salomo neemt geen wraak op zijn broer Adonia, maar vergeeft hem. Dat is koninklijk!

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

David danst

Het is feest omdat de Ark weer naar Jeruzalem komt. David danst van vreugde. Hij laat zien dat bij God iedereen zichzelf mag zijn.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

David en Batseba

David is door God aangewezen als koning. Maar dat betekent niet dat hij perfect is. Want is hij altijd wel eerlijk?

Log in om dit item te downloaden (BB)

David en Goliat: de herder en de reus

Kinderen ontdekken dat in het verhaal van David en Goliat niet de grootse, de sterkste of de machtigste wint, maar diegene die vertrouwt op andere waarden.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

David en Saul

In deze les ontdekken de leerlingen dat macht op verschillende manier gebruikt kan worden.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

David speelt op de harp

Leerlingen ontdekken door het verhaal van David dat muziek kan helpen om sombere gevoelens te verdrijven. Muziek helpt uitdrukking geven aan emoties.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

David wordt gekozen

David, de jongste van acht zonen, is schaapherder. Hij past op de schapen van zijn vader. Maar Samuël komt hem vertellen dat God wil dat David koning wordt.

Log in om dit item te downloaden (OB)

De aarde wordt weer paradijs

Leerlingen ontdekken dat er altijd mogelijkheden zijn opnieuw te beginnen. Het is goed nieuws wanneer mensen zich inzetten voor een aarde die weer op een paradijs gaat lijken. Centraal staat in deze les het verhaal 'Terug naar Jeruzalem' (Jesaja). Deze les sluit aan bij andere lessen over Jesaja, waarmee een lessenserie voor advent gevormd kan worden.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De aartsvaders van Israël

In een raamvertelling horen de leerlingen met wie het verhaal van het volk Israël en hun God begon: de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB)

De boom van goed en kwaad

Kinderen ontdekken dat bomen en bossen voor de mens van wezenlijk belang zijn. Ze leren ook dat we verantwoordelijk zijn voor hoe we met de schepping omgaan.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De droom van een mens

Marlies en de profeet Zacharia vertellen hun droom en daarmee over het verlangen naar andere tijden.

Log in om dit item te downloaden (BB)

De droom van farao

Vierde les van een lessenserie over Jozef. De leerlingen worden zich ervan bewust dat dromen van wezenlijk belang kunnen zijn.Ook in hun eigen leven kunnen dromen essentieel zijn. Ze denken na over hoe dromen in de Bijbel als opening naar de toekomst fungeren enover of hun eigen dromen voor de toekomst dat ook kunnen zijn.

Log in om dit item te downloaden (BB)

De fabel van Jotam

Aan de hand van deze fabel leren de leerlingen nadenken over goed leiderschap!

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De goede koning

Een themales over leiderschap en koning zijn. En over de eerste koningen van Israël: Saul en David.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

De jaloerse koning

Een jaloerse koning die een grotere paleistuin wil en een slechte koningin die het probleem oplost. Een les over koning Achab en de wijngaard van Nabot; een les waarin emoties tot uitdrukking komen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

De laatste koning

Het verhaal van de profeet Jeremia en koning Sedekia laat ons nadenken over hoe wij tot meningen en keuzes komen. Waaien we met de comfortabelste wind mee of kiezen we toch een andere weg?

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De schepping in zeven dagen

Ooit was er een heel zeldzaam begin, het begin van alles... Een les waarin stilgestaan wordt bij de schepping van de aarde.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

De schepping van de mens

Over de schepping van de mens en de verbondenheid en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

De spin bij David en Saul

Een les rond een oude legende over David en Saul. De leerlingen denken na over hun eigen leven en ontdekken dat keuzes die ze maken afhankelijk zijn van de omstandigheden waarin ze verkeren.

Log in om dit item te downloaden (MB)

De toren van bla-bla

Een les over de Toren van Babel, hoogmoed, dienstbaarheid en hedendaagse helden.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

De wereld volgens Micha

Met je hoofd, je hart, je handen... Wat doe je als je respectvol om wilt gaan met de aarde, je medemensen en alles wat God geschapen heeft? Hecht iedereen waarde aan de woorden van de profeet Micha? Aan de hand van het verhaal 'Drommels wat een rommel' onderzoeken de leerlingen hoe denken, voelen en doen daarbij passen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

De woestijn zal bloeien...

Een les over omzien naar elkaar en daar waar 'het leven' een woestijn dreigt te worden of te zijn, een ommekeer tot stand brengen of zien dat een ommekeer zal volgen als je je aan Gods wetten (regels/adviezen) houdt: Jij kan het goede brengen en vreugde geven...

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Dit maakt mijn leven de moeite waard!

De leerlingen kennen het geboorteverhaal van Isaäk. Ze weten waarom het in de tijd van de bijbel belangrijk was om kinderen te hebben. De leerlingen kunnen verwoorden en eventueel verbeelden wat voor hen belangrijk is in het leven ofwel wat voor hen het leven de moeite waard maakt.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Een bijzonder kruikje

De leerlingen ontdekken door het verhaal van het kruikje va de weduwe van Sarefat dat het weinige dat over is toch nog veel kan opleveren. Klein is het begin van veel... Waar het weinig gedeeld wordt, ontstaat overvloed. Ook in het spiegelverhaal van de molenaar zit deze strekking.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Een kleurrijke familie

Eerste les uit een lessenserie over Jozef. De leerlingen ontdekken in deze les dat in het verhaal van Jakob en zijn zonen familierelaties een bepalende rol spelen.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Een koningin op bezoek

De koningin van Seba komt op bezoek bij koning Salomo om zijn wijsheid op de proef te stellen. En kennelijk ook om iets over zijn God te horen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Een koninklijk leven... voor even

De verhalen over koning Saul zijn een spiegel voor de mens over heersen en dienen. Verhalen die ons laten nadenken over wat goed koningschap eigenlijk is; in verleden, heden en toekomst.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Een ladder van de hemel naar de aarde

Tweede les in de lessenserie 'Altijd onderweg?!' over Jakob. Over een bijzondere droom die Jakob heeft; een droom die hem helpt en uit dankbaarheid daarvoor richt hij een gedenkteken op.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Een land vol kleur

Welke bril heb je op? Ben je een zwartkijker en bekijk je de dingen van de sombere kant? Of kijk je met de regenboogbril van hoop naar de dingen van alledag? Samen met de leerlingen onderzoek je in deze les de hoop in het verhaal van de verspieders in het beloofde land.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Een onverwachte koning

Een les over de onverwachte keus voor een nieuwe koning. Waarom wordt juist David gekozen? Waarom en hoe kan een herder koning worden?

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Een psalm verbeeld

Vakoverstijgende les (godsdienstige en beeldende vormig), waarin de leerlingen de tekst van Psalm 23 verkennen en te verbeelden door het maken van een 'poster'.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Een tuin om van te dromen

Eerste les van een drieluik waarin de leerlingen van de onderbouw via de verhalen uit het dagelijks leven van Vera kennismaken met verhalen uit Genesis en Openbaring.

Log in om dit item te downloaden (OB)

Een vis die Jona redt!

Een les over het verhaal van Jona in de vis, met als spiegelverhaal het prentenboek Tin Lin de Reuzenvis. De leerlingen ontdekken aan het verhaal van Jona dat je soms iets moet doen wat je liever niet wilt, maar waar je toch niet aan kunt ontkomen.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Eind goed, al goed...?

Zesde en laatste les van een lessenserie over Jozef. De leerlingen denken verder na over de verschillende emoties die in de verhalen van Jozef spelen en verlijken deze met hun eigen leven: spijt hebben, angst voor wraak, vergevingsgezindheid. Jozef creëert een nieuwe toekomst door zijn broers te vergeven.De leerlingen denken na over de uitspraak van Jozef dat hij al het gebeurde vanuit Gods perspectief ziet.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Geloof en bijgeloof

Bijgelovigheid is van alle tijden. Bijgeloof maakt niet deel uit van een traditioneel geloof, ook al heeft het daarmee het geloof in het bovennatuurlijke gemeen. In de Bijbel staan veel verhalen waarin bijgeloof aan de kaak wordt gesteld. Voor deze les is gekozen voor een gedeelte uit het verhaal van Jona. De leerlingen ontdekken dat het geloof van Jona verschilt van dat van de zeelieden aan boord.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

God help mij

Leerlingen leren dat psalmen in de Bijbel een geheel eigen genre vormen. Ze leren dat het poëzie is, het zijn gedichten die in de joodse traditie gezongen worden. De leerlingen formuleren op hun eigen manier hun gedachten bij deze plaat en psalm.

Log in om dit item te downloaden (BB)

God lacht door zijn tranen heen

Leerlingen ervaren aan de hand van het verhaal van de ark van Noach hoe symbooltaal hun omgang met het goddelijke kan verbeelden en verwoorden.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Gods handtekening

Een les bij Psalm 8: een prachtig lied over de schepping.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Het geheim van de wereld

De leerlingen ontdekken het perspectief van het scheppingsverhaal als bevrijdingsverhaal, geschreven in een periode van ballingschap, en het ontstaan en de betekenis van verhalen door mondelinge overlevering.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Het geheim van vriendschap

De vriendschap van David en Jonatan wordt op de proef gesteld. Wanneer het niet meer veilig is om bij elkaar in de buurt te zijn, blijkt hoe bijzonder hun vriendschap is.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Het jasje van Samuël

Hanna vond het heel moeilijk haar zoontje aan God terug te geven, maar ze had het nu eenmaal beloofd. Ieder jaar gaat Hanna naar de tempel en elke keer neemt ze voor Samuël een prachtig linnen jasje mee, zo lijkt hij al een beetje op een klein priestertje.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Hoog bezoek

Wat blijft het toch bijzonder als er een kindje komt. Helemaal als je zo oud bent als Abraham/Ibrahim en Sara. De leerlingen horen het verhaal van de geboorte van Isaak/Ishak uit Bijbel en Koran.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Hoogten en diepten

Derde les van een lessenserie over Jozef. De leerlingen ontdekken dat het levensverhaal van Jozef en de levensverhalen van mensen (ook die van henzelf) neit altijd gladjes verlopen, maar hoogte- en dieptepunten kennen. De ontdekken tevens dat God bij deze ervaringen niet altijd direct zichtbaar is, maar dat Jozef achteraf zijn aanwezigheid wel heeft ervaren.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Hoor, mijn lief...

De leerlingen maken kennis met het boek Hooglied in de bijbel. Samen gaan ze op zoek naar de betekenis van dat boek.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Ik ben bij je

Bij de woorden van de profeet Jesaja: 'Wees niet bang, want ik ben bij je' verkennen de leerlingen hoe je elkaar kunt helpen als er moeilijke dingen gebeuren in het leven of wanneer je moeilijke of nieuwe dingen moet doen. Uit de lessenserie 'Wees maar niet bang!'

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Jakob ontmoet Esau opnieuw

Deze vijfde les in de lessenserie 'Altijd onderweg?!' gaat over de verzoening tussen Jakob en Esau.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Jakob vertrekt...

Eerste les in de lessenserie 'Altijd onderweg?!' over Jakob. Jakob gaat op de vlucht voor zijn broer Esau. De leerlingen kijken met hem mee. Is hij nu wel of niet op de vlucht?

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Je weet wat je hebt, niet wat je krijgt

De leerlingen kennen het verhaal van Abraham die uit zijn land trekt om ergens anders te gaan wonen. De leerlingen kunnen ervaringen rondom verhuizen verwoorden. Ze kunnen onder woorden en in beeld brengen wat voor hen belangrijk is voor het huis (en de woonomgeving) waarin zijn wonen. En weten dat het niet altijd mogelijk is wensen m.b.t. wonen in vervulling te laten gaan.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Jij bent lucht voor mij

Zijn mensen onbelangrijk of van levensbelang voor elkaar? Aan de hand van het verhaal van Kain en Abel leren de leerlingen dat iedereen er toe doet.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Jona krijgt een tweede kans

Jona krijgt een belangrijke opdracht; hij is ongehoorzaam en dat heeft verstrekkende gevolgen. Maar... hij krijgt een tweede kans...

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Jona: 'held' tegen wil en dank

Het verhaal van Jona spreekt tot de verbeelding en leest als een spannend verhaal. Jona ontkomt niet aan de taak waarvoor hij gesteld is. Is hij nu een held of een antiheld? Aan de hand van dit verhaal leren de leerlingen inzien dat je soms dingen moet doen die op je weg komen.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Jozef to go

Vijfde les van een lessenserie over Jozef. In deze les worden de leerlingen zich bewust van verschillende emoties die een rol spelen ine en familie en tussen broer(s) en zus(sen).

Log in om dit item te downloaden (BB)

Jozef verkocht

Tweede les van een lessenserie over Jozef, waarind e leerlingen zien en ontdekken wat voor gevolgen jaloezie kan hebben.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Kleinkinderen, de kroon op het leven

Deze tekst zegt alles over de relatie tussen grootuders en kleinkinderen en daagt hen uit om hiermee aan de slag te gaan: deze relatie te onderzoeken en betekenis te geven.

Log in om dit item te downloaden (MB)

Laat je zelf zien!

Les 3 uit een serie van drie lessen over Ester. In deze les zien we hoe Ester te werk gaat en welke stappen ze durft te nemen. Daarvoor moest ze zich 'achter een masker' verschuilen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Manna uit de hemel

Het verhaal van het manna dat uit de hemel komt vallen is een wonderlijke gebeurtenis die plaatsvindt tijden de uittocht uit Egypte. In deze les ervaren leerlingen dat het verhaal van het manna uit de hemel te maken heeft met vertrouwen.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Mijn opa, mijn oma... niemand zo bijzonder als zij!

Over poëzie en grootouders, waarbij de Bijbeltekst Spreuken 17:6 centraal staat. De leerlingen schrijven een gedicht voor hun grootuders.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Mozes' dilemma

Mozes komt voor een dilemma te staan. Hij is nog niet overtuigd, maar Aäron, zijn broer, gaat hem helpen. 'En ik ga met je mee', zegt God.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Mozes, je kan het!

Als God Mozes roept om zijn volk te gaan bevrijden, zegt Mozes nee, nee en nog eens nee! De leerlingen onderzoeken in deze les waarom Mozes/Moesa weigert en wat er voor nodig is om toch aan de slag te gaan. Mozes staat op en hij handelt, ook al vindt hij het een moeilijke opdracht.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Mozes: gered om te redden

De leerlingen verkennen de rollen van Mozes in bepaalde posities in het verhaal. Ze identificeren zich met Mozes en beleven bijbelse situaties. De leerlingen leren verbinding te maken met de eigen leefsituatie en kunnen vertellen over de belevingen en associaties die zijn opgekomen in het spel. Bij deze les worden de Mozesverhalen als bekend verondersteld.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Noach en de kleurrijke regenboog

Een kleurrijke les over verbond en vriendschap en over de regenboog als symbool van een verbintenis tussen God en mensen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Noach en het water

De leerlingen ontdekken de dubbele betekenis van water. Zonder water kunnen wij niet leven, tegelijkertijd is water ook gevaarlijk. In midden- en bovenbouw leren de leerlingen leren de symbolische betekenis van water verstaan zoals die in Bijbelse verhalen gebruikt wordt.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Obed, kind van de toekomst

De geboorte van Obed dient het belang van alle mensen die met hem verbonden zijn. De breuk met het verleden wordt hersteld, de familielijn wordt voortgezet. Maar wat betekent zijn geboorte voor toekomstige generaties?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Psalmen

De leerlingen ontdekken dat de psalmen uit de bijbel prachtige en kunstige gedichten zijn en overeenkomst vertonen met gedichten, protestliederen, gospels en musicals in onze tijd.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Ruth als vreemdelinge in Betlehem

Deze les gaat over de verschillende verwachtingen die Noömi en Ruth hebben, als ze in Betlehem komen. De leerlingen maken ook kennis met de wetten voor vreemdeling in Betlehem.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Ruth gaat verhuizen

In deze les ontdekken de leerlingen dat mensen een keuze kunnen maken in hun leven waar we willen wonen. Ze leren dat daarbij verschillende elementen een rol spelen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Simson: verhalen over een sterke man - sterke verhalen over een man

Vier lessen over rond het bijbelverhaal van Simson. Hoe kan Simson zo sterk zijn? Hoe kun je zelf sterk zijn? Waarin zit jouw kracht?

Log in om dit item te downloaden (BB)

Tien plagen

In deze les wordt het onderscheid duidelijk tussen de Egyptische goden en de God van Mozes en Israël.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Twee kaartjes voor een nieuw begin

Het verhaal van Noach, over vertrouwen, belofte, kiezen en opnieuw beginnen... Zou jij twee kaartjes voor een nieuw begin willen?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Van je familie moet je het hebben

Derde les in een lessenserie 'Altijd onderweg?!' over Jakob. Deze les gaat over het verhaal van Jakob bij Laban en heeft als centraal thema 'familie'. Maar ook verliefdheid, de bedrieger bedrogen en jalozie komen aan bod.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Vechten met God

Vierde les in de lessenserie 'Altijd onderweg?!' over Jakob. Opnieuw heeft Jakob een wonderlijke nacht, waarin hij in zijn dromen een gevecht voert met een onbekende man, die hij als God (h)erkent.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Verdriet en nieuwe belofte

Het zich houden aan afspraken staat in deze tweede les van een drieluik centraal. Vera heeft een afspraak met haar vader, maar houdt zich er niet aan. Adam en Eva laten zich verleiden om zich niet aan Gods regel te houden.

Log in om dit item te downloaden (OB)

Vertrouwen tegen beter weten in

De leerlingen ontdekken dat geloven betekent risico's nemen om het leven te laten winnen van de dood.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Vette pech! Of toch niet?

Job heeft vette pech. Of toch niet? Een les over ongeluk hebben in je leven en hoe je daar mee omgaat. Vragenderwijs gaan de leerlingen met elkaar in gesprek over eigen momenten van pijn.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Voetenwerk: de muren van Jericho

De leerlingen maken kennis met het bijbelverhaal over de inname van Jericho; ze lopen letterlijk met het verhaal mee. Ze ervaren dat je voor samenwerking moeite moet doen, dat je lastige dingen kunt overwinnen (muren kunt afbreken) en dat er mensen zijn, die daarbij steun van God ervaren.

Log in om dit item te downloaden (OB)

Waar haal je de moed vandaan?

Een les over (kleine) dingen die moed geven in het leven van alledag wanneer we ons bedrriegd voelen door de omstandigheden of door mensen met een grote mond. Uit de lessenserie 'Wees niet bang!', bij het verhaal van David en de reus Goliat.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Waar sta jij voor?

Waar sta je voor en welke keuzes maak je. Dat zijn de kernvragen in deze les. Vragen die ook het verhaal van Ester oproepen. Staan voor je principes vraagt moed. Les 2 uit een serie van drie lessen over Ester.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Waar word je gelukkig van?

Een les over geluk, vrijheid, gevoelens en Psalm 1. Voor de onderbouw wordt gebruik gemaakt van het prentenboek Alberts boom.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Wat betekenen die stenen?

In deze les denken we na over onze (positieve) herinneringen aan de hand van een verhaal en lied over 12 gedenkstenen (Jozua 4).

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Wat kies je?

Abram houdt sterk vast aan datgene waar hij voor staat, aan dat wat hij belangrijk vindt en weerstaat daarmee het verlangen om anders te zijn. De leerlingen denken na over de keuzes van Abram en Lot. En waar staan ze zelf voor? Wat vinden zijn belangrijk?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Wat zoek je?

Waarom zou het volk van Israël een koning willen? Samen met de leerlingen onderzoek je dit verlangen. Aan de hand van het verhaal van Samuël en Saul en verwerkingsopdrachten denken de leerlingen na over hoe verlangen verblindend kan werken.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Wel of niet?

Het leven zit vol dilemma’s, moeilijke keuzes. Vaak moet je tussen twee kwaden kiezen. In deze les onderzoeken we met de leerlingen dilemma’s en illustreren het dilemma met het Bijbelverhaal over Jacob en Esau.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

What's up, Mozes?!

Les over de roeping van Mozes en het verhaal van de brandende braamstruik. Het gesprek tussen Mozes en God is uitgewerkt als Whatsapp berichten. De leerlingen inventariseren de gebeurtenissen in het verhaal door erover te schrijven in een krant.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Wie (lange) oren heeft die hore...

Aan de hand van het verhaal van Bileam ontdekken leerlingen dat er soms geen ontkomen aan is om te luisteren naar de stem (van God?) die uiteindelijk zegen brengt.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Wie ben jij?

Ester wordt koningin, de vrouw van de Perzische heerser Ahasveros. Hoe blijft ze trouw aan haar eigen identiteit? Les 1 uit een serie van drie over Ester.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Wie telt er mee...

Aan de hand van het verhaal van Abraham en Lot ontdekken de leerlingen dat tellen en vertellen woorden zijn die verwant aan elkaar zijn. Maar tellen of vertellen kan ook een wereld aan verschil uitmaken.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Zo wijs als Salomo

In deze les onderzoeken de leerlingen het begrip wijsheid aan de hand van het verhaal over het 'oordeel van Salomo'.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl