Zoekwoorden
aandacht
aarde
aartsvaders
abraham
adoptie
advent
Allah
angst
apocriefe boeken
ark van noach
arm en rijk
avondmaal
barmhartige samaritaan
bartimeüs
bedevaart
beeldtaal
belofte
bergrede
berouw
bevrijding
bezit
bibliodrama
bidden
bijbel
bijgeloof
bileam
blindheid
boeddha
boeddhisme
Bonhoeffer
boom
brood
brood en wijn
bruiloft te kana
carnaval
chinees nieuwjaar
christendom
cultuur
dakloosheid
daklozen
daniël
dans
david
delen
dienstbaarheid
dieren
dierendag
discipelen
divali
doop
dramatische expressie
driekoningen
droom
duif heilige geest
duivel
eenzaamheid
eerlijkheid
egoïsme
egypte
elisabet
emmaüsgangers
emoties
engelen
ervaringsgericht onderwijs
esau
ester
ethiek
expressie
fabels
familie
families
farizeeën
feest
feestdagen
feestvieren
franciscus van assisi
Gandhi
gebedshuizen
geboorte
gedichten
geduld
geheimen
gelijkenissen
gelijkwaardigheid
geloof
geloofsbeleving
geloofsbelijdenissen
geloven
geluk
genezing
germaanse godsdienst
getallen
gevoelsleven
geweld
geweldloosheid
giften
god
goden
godsbeelden
godsdienst
godservaring
goed en kwaad
goede herder
goede week
goliat
groei
grootouders
handen
hebreeuws
heilig
heilige boeken
heilige geest
heilige plaatsen
heiligen
hel
held
hemel
hemelvaart
herdenken
herder
herders
herinneringen
hindoeïsme
holi
honger
hongerdoeken
hooglied
hoop
huis
hulpverlening
huwelijk
identificatiefiguren
identiteit van mensen
indianen
initiatie
integratie
isaäk
islam
jaartelling
jaarwisseling
jakob
jaloezie
Jeremia
jericho
jesaja
jezus
Job
jodendom
johannes de doper
jona
joodse feesten
jozef
Jozua
kaïn en abel
kalender
karakter
kerk
kerkgebouwen
kerstmis
kerststal
keuzen maken
kinderen
kleding
klein zijn
kleuren - rood, geel, blauw enz.
koning
koningen
koran
kracht
krishna
kunst
laatste avondmaal
laatste oordeel
latijns-amerika
leefwijzen
lef
leiderschap
lente
leren
leven
levend water
levensbeschouwing
levenskracht
levensstijl
levensvragen
levensweg
licht
liefde
lijdensverhaal
loofhuttenfeest
lucht
luisteren
maaltijd
macht
manna
maria
maria magdalena
martinus van tours
medemensen
meditatie
menselijke verhoudingen
mensen
mensen; geaardheid
micha
migratie
moed
mohammed
moskee
mozes
muzikale expressie
naastenliefde
natuur
natuurgodsdiensten
nieuw begin
nieuw leven
nieuwjaar
nieuws
noach
oerelementen
offerfeest
ogen
onderwijs
ontmoeting
onze vader
openbaring
opstanding
oudjaar
overwinnen
palmzondag
paradijs
pasen
pastoraat
pesach
pesten
Petrus
pinksteren
poerim
popmuziek
priesters
profeet
profeten
psalmen
ramadan
rechten van het kind
reis
religieuze uitingsvormen
respect
Rijk Gods
rituelen
roeping
rosh hasjana
ruth
ruzie
sabbat
salomo
samen zijn
samenwerking
samuël
saul
schepping
schepping; verhalen
schilderkunst
schooljaar
Sedekia
seideravond
Simchat Tora
simson
sint maarten
sinterklaas
sjawoeot
slavernij
soekot
spelen
spiritualiteit
sprookjes
stem
straatkinderen
suikerfeest
symbolen
symboliek
synagoge
taal
talent (gave)
tempel
thuis
tijd
toekomst
tollenaars
tora
toren van babel
tradities
troost
twijfel
uittocht
valentijnsdag
vasten
vasten onthouding
veertigdagentijd
veiligheid
verbond
verbondenheid
verdriet
vergeving
verhalen
verhuizen
verhuizingen
verlangen
verleiding
verloren zoon
vertellen
vertrouwen
verwachting
verwondering
verzoening
vieren
vijandschap
visioenen
vluchtelingen
voedsel
voettochten
vogels
volkscultuur
vooroordelen
voorouders
vragen stellen
vrede
vreemdeling
vreemdelingschap
vreugde
vriendschap
vrijheid
vrouwen
vuur
waarden en normen
waarneming
warmte
water
wederkomst
wekenfeest
wens
wereld
wereldgodsdiensten
wereldoorlog - 1939-1945
wereldoorlog 1939-1945
wereldreligies
wereldvluchtelingendag
wijngaard
wijsheid
wind
witte donderdag
woestijn
wolk
wolken
wonderen
wonderverhalen
wonen
woonsituatie
woorden
zaad
zacharias
zacheus
zalving
zang
zegen
zegeningen
zien
zin van het leven
zingeving
zondag
zondebok
zonnelied
zorgzaamheid

40-dagentijd en Pasen

De voetwassing

Kinderen denken na over belangrijk zijn. Wie is belangrijk? Wanneer waren zij belangrijk? Kun je, je anders gedragen omdat je belangrijk bent? Ze beseffen dat bij Jezus niemand meer is dan een ander. Een koning moet slaaf kunnen zijn. Niemand is te voornaam voor welke taak dan ook.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Het beeld verhaalt

Een les rond oude schilderijen waarop bijbelse taferelen te zien zijn: Manna in de woestijn / Maria in de hof / Emmaüsgangers. De leerlingen maken een eigentijds tableau vivant, waarmee ze op hedendaagse wijze de gegeven kunstreeks completeren. De kinderen beseffen dat bijbelverhalen verbeelden of interpreteren altijd te maken heeft met, met je eigen wereld en met hoe je zelf in het leven staat.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Het geheim van de opstanding

Het paasverhaal vertelt van het lege graf en de opstanding van Jezus... Een mysterie, een geheim. Is het te verklaren?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Het leven wint!

De leerlingen ontdekken dat het begrip 'nieuw' een grote rol speelt in de natuur. Ze weten wat het verband ik tussen de lente en het paasfeest (midden- en bovenbouw). De leerlingen kennen het paasverhaal. Ze kunnen een paaswens verwoorden, hier op creatieve manier vorm aan geven en ervaren hoe het is hun paaswens aan een ander te geven.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Horen, zien en... geloven?

In het opstandingsverhaal uit het Johannesevangelie ontdekt Maria Magdalena het lege graf. Ze spreekt de 'tuinman' aan. Op het moment dat ze bij haar naam genoemd wordt, gaan haar ogen open. Hierdoor verandert ze; haar zien wordt geloven en vertrouwen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Houd dat vast!

Vasten? Vasten is kiezen voor wat belangrijk is, niet vergeten, je blijven herinneren, omzien naar elkaar... Houd dat vast! In alle groepen gaan de leerlingen op zoek naar de aspecten en de waarde van vasten.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Jezus incognito

Een mens kan soms bevangen raken door nare gevoelens, zodat je niet meer kunt putten uit de bron van al het leven. Je bent blind voor het licht, net als de Emmaüsgangers. Hoe kun je elkaar de richting wijzen naar het licht? Hoe kun je een ander bemoedigen en versterken?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Jullie zijn mijn handen

De leerlingen denken na over wat het betekent handen (en voeten) te geven aan de boodschap van Jezus. En worden zich bewust van keuzes die ook zij iedere dag maken over hoe je je handen gebruikt.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Leven onder de regenboog (lessenserie)

Serie van vier lessen rond het hongerdoek van Haïti.

Log in om dit item te downloaden (OB)

Maria Magdalena

Een les over het paasverhaal, waarin Maria Magdalena vertelt wat haar is overkomen...

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Maria zalft Jezus

De leerlingen leren de symbolische betekenis van de zalving van Jezus door Maria. Ze leren nadenken over waar je alles voor over hebt en de betekenis van het woord eerbied.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Nieuw leven [lessenserie]

Een lessenserie om de leerlingen in contact te brengen en te verbinden met het verhaal van Pasen uit de Bijbel en de christelijke traditie. Uitgangspunt hierbij is de meerduidige symbolische dimensie van Pasen en de ontwikkeling van symbolische taal.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Pasen... nieuw leven

De leerlingen zien in dat er verschillende paasfeesten zijn, maar dat die ten diepste alle drie het vieren van nieuw leven betekenen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Rondom een maaltijd

Deze les is goed in tweeën te delen. In de eerste les ligt het accent op het schilderij. De leerlingen leven zich in, in een van de personen die afgebeeld staat op het schilderij en ontdekken dat schilderkunst emoties kan oproepen. Vervolgens luisteren ze naar het Bijbelverhaal over het laatste avondmaal en weten dat dit verhaal en het delen van brood en wijn nog steeds wordt gedaan ter nagedachtenis aan Jezus. In de tweede les bereiden de leerlingen dan samen een maaltijd voor en beseffen dat ieder stukje voorbereiding belangrijk is.

Log in om dit item te downloaden (BB)

The Passion: kijken naar het lijdensverhaal

De leerlingen weten dat we met Pasen het lijden en sterven van Jezus herdenken. In deze les ontdekken ze dat de hedendaagse muziekteksten wonderwel passen bij het lijdensverhaal van Jezus. Dat het lijden en hopen van mensen in alle tijden aanwezig is. De leerlingen leven zich tevens in in het leven, denken en handelen van een ander.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Veertigdagentijd en vasten

De leerlingen maken kennis met de begrippen veertigdagentijd en vasten. Ze leren de oorsprong van de veertigdagentijd kennen.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Wie is hij toch? Een vredeskoning?

'Hosanna!' juichten de mensen toen Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnen reed. Zou hij de lang verwachtte koning zijn? De koning die de mensen bevrijdt van de Romeinse soldaten? Of is hij een andere koning?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Wie is hij toch? Koning van de Joden?

Voor kinderen is het opstandingsverhaal maar moeilijk te bevatten. Met behulp van kunst wordt in deze les een poging gedaan om stil te staan bij dit verhaal dat voor christenen van grote betekenis is.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl