Zinvoller onderwijs is een initiatief van VONKT en een voortzetting van GVO-plein

Zinvoller onderwijs bevat een uitgebreide lessendatabank, alle lessen van de methode IKOS onderwijs, interessante artikelen en het nascholingsaanbod van het Protestants Centrum GVO.
De lessendatabase bevat lessen voor godsdienst/levensbeschouwing rond diverse thema’s en wereldreligies, Bijbellessen, verhalen, spellen en spelen, en werkvormen. Jaarlijks wordt de lessendatabase met ca. 25 nieuwe lessen aangevuld en worden ca. 10 lessen geactualiseerd.

Via een digitale Nieuwsbrief worden abonnees geïnformeerd over nieuwe thema's en lessen.

Abonnement
Om toegang te krijgen tot de lessendatabase van Zinvoller onderwijs hebt u een account nodig.
Via de knop LID WORDEN kan een account aangevraagd worden.

Het lidmaatschap kost € 45 per kalenderjaar. Een abonnement op de methode IKOS onderwijs is gekoppeld aan het lidmaatschap van Zinvoller onderwijs.
Opzeggingen uitsluitend per mail vóór 1 december naar mail@zinvolleronderwijs.nl.

Bronvermelding en gebruik
VONKT heeft van rechthebbenden toestemming voor overname t.b.v. de lessen. Het is abonnees toegestaan het werkmateriaal voor intern gebruik te kopiëren. Overname uit de lessen is zonder voorafgaande toestemming van VONKT niet toegestaan.

IKOS onderwijs
IKOS onderwijs is een methode voor eigentijds en betekenisvol GVO in het primair openbaar onderwijs. De methode richt zich op onder-, midden- en bovenbouw.
Redactie: Alja Streutker, Pieter Witteveen en Jik van der Laan (eindredactie)
Meer informatie over de uitgangspunten op de website van Landelijk IKOS.

 


Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl