Godsdienstdidactiek: didactische modellen en werkvormen

Interessante onderwijsactiviteiten vallen of staan met de afstemming van inhoud en didactiek. Hoe de lesstof of een Bijbelverhaal wordt aangereikt, bepaalt of er iets wordt opgeroepen en in beweging komt. De keuze voor een specifieke invalshoek en werkwijze wordt mede bepaald door de visie op godsdienstpedagogiek en -didactiek.

In deze cursus krijg je concrete handvatten voor je lesvoorbereiding. Wat wil je nu écht bereiken met die ene les? En hoe kies je een werkvorm die jou gaat helpen om dat voor elkaar te krijgen? We ontdekken (opnieuw) dat een (vakspecifiek) ‘didactisch model’ een prachtig kader kan geven aan je les of lessenserie.

We gaan echter vooral zélf didactisch aan de slag. Dit doen we aan de hand van een Bijbelverhaal. De bedoeling is dat we elkaar inspireren en met een koffer vol ideeën verder gaan.

Homo ludens

Spel en verbeelding zijn essentieel in het leerproces van kinderen. Een rijke leeromgeving wordt gekenmerkt door de ruimte die wordt gemaakt voor de ‘homo ludens’. Dit geldt ook voor de godsdienstpedagogiek en -didactiek.

Om Bijbelverhalen te laten spreken is het dus belangrijk om spel en verbeelding ruimte te geven. Dit kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door te werken met muziek, kunst en vertelvormen. Door Bijbelverhalen te (ver)kleuren, te schilderen of in muziek om te zetten. Door dramavormen in te zetten, zoals een tableau vivant of rollenspel. Of door middel van coöperatieve werkvormen, dialoog of onderzoek.

Speel je mee?

Cursusleider: Corina Nagel-Herweijer, Msc.
Corina Nagel is onderwijskundige, HBO-theoloog en specialiseerde zich in de godsdienstdidactiek. Zij is specialist School & Kerk voor de Protestantse Kerk in Nederland. 

Cursusinformatie

Doelgroep: GVO docenten
Meer informatie:

Deze cursus omvat 6 contacturen.

In verband met het Corona-virus en de landelijke regelgeving is deze cursus geannuleerd. Nadere berichtgeving volgt!

Nascholingspunten: 6
Contact:

2020-21 Zoetermeer inschrijving gesloten

Het Kompas, ZOETERMEER
17-03-2021 van 15:00 tot 18:00
Het Kompas, ZOETERMEER
07-04-2021 van 15:00 tot 18:00

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl