PC GVO en 21st century skills

Toekomstbestendig en betekenisvol PC vormingsonderwijs, met ruimte voor kennis en ontwikkeling

De kennissamenleving van de toekomst vraagt andere vaardigheden van de leerlingen dan we tot nu toe gewend zijn. In de toekomstige samenleving is steeds meer kennis beschikbaar, kennis die leerlingen moeten kunnen construeren, begrijpen en ontwikkelen. Dat roept vragen op over hoe het onderwijs leerlingen kan helpen om die competenties te ontwikkelen, die van belang zijn om in de toekomst te kunnen leven, leren en werken. Veel van deze competenties worden samengevat onder de noemer ‘21st Century Skills’.

In deze cursus verkennen wij met elkaar de verschillende 21ste eeuwse vaardigheden. We onderzoeken de betekenis hiervan voor je onderwijspraktijk. Hoe help je de kinderen deze vaardigheden te ontwikkelen? Wat vraagt dit van jouw leerkrachtgedrag? Welke ondersteunende rol speelt jouw PC-GVO les bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld kritisch denken en samenwerken? Hoe maak je gebruik van de moderne technologie in jouw lessen?

Ook bekijken wij kritisch het centraal stellen van de 21ste eeuwse vaardigheden in het onderwijs.

Kunnen wij de kinderen eigenlijk wel voorbereiden op de snel veranderende samenleving? Gaat de focus op vaardigheden niet ten koste van het overdragen van kennis? Dient het onderwijs een economisch belang of is goed onderwijs juist waardegedreven?

Samen gaan we praktisch aan de slag met het maken van lesplannen en leeractiviteiten waarin de 21ste eeuwse vaardigheden bijzondere aandacht krijgen. Zodat de leerlingen in staat worden gesteld deze te ontwikkelen.

Je ontdekt hoe je jouw leerlingen hierin kunt ondersteunen zodat ze betekenisvol leren!

Cursusleider: Aafke Reinders
Aafke Reinders is adviseur identeit bij Verus en VONKT.

Cursusinformatie

Doelgroep: GVO docenten
Meer informatie:

Deze cursus omvat 6 contacturen.

Nascholingspunten: 6
Contact:

2019-20 Utrecht

Johannescentrum, UTRECHT
11-01-2020 van 10:00 tot 16:30
Minder dan 5 plaatsen beschikbaar.
inschrijven »


Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl