Wat is wijs?

over Bijbelse wijsheidsliteratuur

In de Bijbel wordt wijsheid op verschillende manieren opgevat en uitgelegd. In sommige teksten in het Oude Testament wordt wijsheid als geloof gepresenteerd en in andere teksten als rede. Ondanks of misschien wel dankzij deze twee verschillende opvattingen van wijsheid in de Bijbel, geeft het Bijbelboek Spreuken geeft een complexe definitie van wijsheid, waarin beide worden verenigd:

‘… om bekend te worden met wijsheid en vermaning,-om te leren verstaan aanzeggingen vol verstand; om vermaning aan te nemen die leidt tot inzicht …’ (Spreuken 1 vers 1-2 De Naardense Bijbel, vertaald door Pieter van Oussoren)

De bedoeling van deze definitie is het begrijpen van de taal waarmee ‘wijsheid’ zich uitdrukt en verbeeldt. Door het begrijpen van de taal wordt ook de inhoud duidelijk.

In deze cursus gaan we op verkenningstocht door Bijbelse ‘wijsheidsboeken’: Spreuken, Job en Prediker. We ontdekken wat de wijsheidsliteratuur kenmerkt en wat de eigen rijkdom is van elk boek. Maar vooral denken we na over de vraag:

Wat is wijsheid?

Wijsheid is méér dan kennis of slimheid en bestaat uit verschillende vaardigheden. Het is het goede te weten, zeggen en doen. Dat betekent onderzoek doen, puzzelen met woorden en dingen op de juiste wijze bij elkaar brengen. In essentie is het een menselijke activiteit van onderzoek. 
Wijsheidsliteratuur is geschreven in een toonaard die past bij deze opvatting: als een raadsel om uit te nodigen tot het stellen van vragen in plaats van een leer die vragen beantwoordt! 

Cursusleiders: Alja Streutker (Groningen), Erik Idema (Utrecht), Aarnoud Jobsen en Co Baas-Hazenbosch (Goes)
Alja Streutker is docent godsdienst/levensbeschouwing aan NHL Stenden Hogeschool.
Erik Idema is schrijver, verteller, theoloog en uitgever bij Kwintessens.
Aarnoud Jobsen is predikant; Co Baas-Hazenbosch is GVO-docente.

Cursusinformatie

Doelgroep: PC GVO docenten
Meer informatie:

Deze cursus omvat 6 contacturen en een verplichte thuisopdracht van 3 uren.

Nascholingspunten: 9
Contact:

2019-20 Goes inschrijven »

Ontmoetingskerk [GKv], GOES
09-11-2019 van 10:00 tot 16:30

2019-20 Groningen Minder dan 5 plaatsen beschikbaar. inschrijven »

NHL Stenden hogeschool Groningen, GRONINGEN
15-11-2019 van 15:00 tot 18:00
NHL Stenden hogeschool Groningen, GRONINGEN
29-11-2019 van 15:00 tot 18:00

2019-20 Utrecht inschrijven »

Johannescentrum, UTRECHT
08-11-2019 van 15:00 tot 18:00
Johannescentrum, UTRECHT
22-11-2019 van 15:00 tot 18:00

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl