Oefenen in samenleven

Over interlevensbeschouwelijke relaties en interlevensbeschouwelijke dialoog

Op welke manier kan de ontmoeting met ‘de ander’ een verrijking zijn voor onszelf en voor onze lessen? En (hoe) nodig jij je leerlingen uit tot interlevensbeschouwelijk leren en dialogiseren? School is immers de mooiste plek om te ‘oefenen in samenleven’!

Het creëren van een open houding voor ‘de ander’ en ‘het andere’ is hierbij van groot belang; juist door de ontmoeting met ‘het andere’ zijn leerlingen steeds beter in staat hun eigen verhaal (‘wortels’) te begrijpen en te verdiepen, maar ook samen te leven in een veelkleurige maatschappij. Het verwerven van kennis over levensbeschouwingen en het leren omgaan met verschillen, maar ook op zoek gaan naar verbinding door middel van ontmoeting en dialoog, is dan ook wat we in deze nascholing gaan doen!

We zullen inhoudelijk een kijkje nemen bij de grote levensbeschouwingen. Tevens is er aandacht voor interlevensbeschouwelijke beeldvorming en initiatieven in interlevensbeschouwelijke dialoog – én wat dit betekent voor het onderwijs. Er is plek voor zowel geschiedenis als voor actualiteit, bijvoorbeeld wanneer het gaat over processen van beeldvorming.

Er worden concrete ideeën en materialen aangereikt om ook de didactische vertaalslag naar je lespraktijk te kunnen maken. In de thuisopdracht word je dan uitgenodigd een lesontwerp te maken voor een ‘interlevensbeschouwelijke les’ die past bij de context waarin jij werkt én word je uitgedaagd om deze les ook daadwerkelijk te geven.

Want... niet voor de school, maar het voor het samenleven leren wij! Leer je mee?

Cursusleider: Myrthe Kelder
Myrthe Kelder studeerde af in de Sociale Wetenschappen en in de Theologie- en Religiewetenschappen. Ze heeft ervaring als docent Levensbeschouwing in PO en VO. Momenteel is ze hogeschooldocent Godsdienst & Levensbeschouwing en Zingeving & Ethiek aan een pabo. Tevens is ze trainer Identiteit bij VONKT.

Cursusinformatie

Doelgroep: GVO docenten
Meer informatie:

Deze cursus omvat 6 contacturen en een verplichte thuisopdracht van 2 uren.

Nascholingspunten: 8
Contact:

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl