De evangeliën: een goed verhaal

'Jezus, man, waar zit je?!' riep de meester. Hij vloekte niet. Hij vertelde over Jozef en Maria die Jezus zochten.
'Wie geeft zijn kind nou twee scheldnamen, ‘Jezus’ en ‘Christus’? vroeg een leerling.
'Wie maakte God eerst, de dino’s of Jezus?'

Zomaar wat vragen over Jezus die op kunnen komen als je werkt met kinderen in het openbaar onderwijs. Want wie was die man die 2000 jaar geleden op aarde leefde en zo invloedrijk werd? En wat hebben verhalen over hem kinderen vandaag te zeggen?

Om daar grip op te krijgen slaan we het Nieuwe Testament open. We ontdekken dat Jezus ook voor tijdgenoten een intrigerend, soms raadselachtig figuur was. Misschien zijn er daarom maar liefst vier versies van zijn levensverhaal: de evangeliën.

‘Evangelie’ betekent ‘goede boodschap’. Dat de evangeliën meer zijn dan een feitenrelaas blijkt uit de verschillen tussen de boeken. De evangelisten maken eigen keuzes in wat ze vertellen en hoe. Hoe zijn de overeenkomsten en verschillen te verklaren? En wat betekenen ze? Daarover gaat deze nascholing.

We stuiten op wonderverhalen, genezingsverhalen, gelijkenissen, redevoeringen en het passieverhaal. Je krijgt gevoel bij de eigenheid van elk evangelie. En je krijgt een beeld van de wijze waarop de evangeliën tot stand zijn gekomen.

Intussen zitten de kinderen nog altijd met de vraag: 'Jezus, man, waar zit je?!' Samen met hen gaan we op zoek naar het geheimenis. Dit doen we ook in de thuisopdracht, bijvoorbeeld door een voorleesverhaal te schrijven, een lesvoorbereiding te maken of een video van een les.

Cursusleiders: Erik Idema (Leeuwarden en Veenendaal) en Eefje van der Werfhorst (Gouda)
Erik Idema is schrijver, verteller, theoloog en uitgever bij Kwintessens.
Eefje van der Werfhorst is docent godsdienst bij Driestar Educatief.

Cursusinformatie

Doelgroep: PC GVO docenten
Meer informatie:

Deze cursus omvat 6 contacturen en een verplichte thuisopdracht van 2 uren.

Nascholingspunten: 8
Contact:

2019-20 Gouda Volgeboekt! U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst. inschrijven »

Driestar Educatief, GOUDA
07-01-2020 van 19:00 tot 22:00
Driestar Educatief, GOUDA
21-01-2020 van 19:00 tot 22:00

2019-20 Leeuwarden Minder dan 5 plaatsen beschikbaar. inschrijven »

VONKT - molen De Eendragt, LEEUWARDEN
15-01-2020 van 15:00 tot 18:00
VONKT - molen De Eendragt, LEEUWARDEN
22-01-2020 van 15:00 tot 18:00

2019-20 Veenendaal Minder dan 5 plaatsen beschikbaar. inschrijven »

Westerkerk, VEENENDAAL
16-01-2020 van 19:00 tot 22:00
Westerkerk, VEENENDAAL
23-01-2020 van 19:00 tot 22:00

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl