Scholing nieuwe docenten GVO en HVO

Werk je sinds kort als docent GVO of HVO? Dan is er scholingstraject voor jou.
Het traject bestaat uit een sectorbreed en een denominatief deel. In september 2018 is gestart met de sectorbrede G/HVO modules. In september 2019 beginnen de PC GVO modules.

Gemeenschappelijk deel
In het gemeenschappelijke opleidingsdeel
- trek je op met sectorcollega's G/HVO
- maak je (nader) kennis met het eigen karakter van GVO en HVO
- vormen de docentcompetenties vanuit de overheid een rode draad

Denominatief PC GVO deel
In het PC GVO deel
- trek je op met PC GVO-collega's
- ontwikkel je je (verder) als vakdocent PC GVO
- vormen de hermeneutische en missionaire competentie de rode draad

Je krijgt in het PC GVO deel handvatten om
- Bijbelverhalen te lezen met een 'theologische bril'
- met kinderen te theologiseren en te filosoferen
- symbolisch taalgebruik en rituelen een plek te geven in je les
- methoden en werkvormen op waarde te schatten en je didactisch te ontwikkelen
- andere levensbeschouwelijke richtingen een plek te geven in je les.

Voor het denominatieve PC GVO deel zijn passende routes voor docenten met verschillende opleidingsachtergronden.

 

Docenten godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) en humanistische vormingsonderwijs (HVO) verzorgen vormingsonderwijs op openbare basisscholen.
De lessen vinden op basis van vrijwillige deelname binnen plaats binnen schooltijd. Ze vallen onder verantwoordelijkheid van de vijf werkgevers (denominaties), gelieerd aan het Centrum voor Vormingsonderwijs, www.vormingsonderwijs.nl

Cursusinformatie

Meer informatie:

Gemeenschappelijk deel
Het gemeenschappelijke deel omvat 4 contactdagen. Volgend startmoment (onder voorbehoud): september 2020.
Cursusdag: 1 x per maand op woendag van 15.00-21.00 uur of zaterdag van 10.30-16.30 uur.
Plaats: Utrecht

Denominatief PC GVO deel
Het PC GVO deel omvat 10 contactdagen. Volgend startmoment: september 2019.
Cursusdag: 1 x per maand op zaterdag van 11.00-16.00 uur.
Plaats: Utrecht

Vragen over de inhoud van de scholing:
Barbara Bas, 030-7604809 of b.bas@pcgvo.nl
Vragen over de organisatie van en inschrijving voor de scholing:
Jik van der Laan, 058-2441894 of j.vdlaan@vonkt.nl

Contact:

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl