Een rijke leeromgeving voor je GVO-les

Een rijke leeromgeving voor je GVO-les 

Bij het inrichten van een leeromgeving gaat het over de manier waarop leerstof, leerling en leerkracht zich tot elkaar verhouden. Kenmerken van een rijke leeromgeving zijn volgens de literatuur: 

  • hoge betrokkenheid van leerlingen 
  • variatie 
  • dat leerlingen willen leren en actie ondernemen om dat te doen 
  • actualiteit 
  • leeromgeving die vraagtekens oproept/nieuwsgierigheid wekt 
  • rust en ruimt om te leren 
  • hulpbronnen en leermiddelen (divers, passend bij PC GVO en aansluitend op de kerndoelen)

Tot slot wordt als kenmerk voor een rijke leeromgeving genoemd dat hoofd, hart en handen in evenwicht en in samenhang aan bod komen.

In deze cursus onderzoek je samen met Tamar Kopmels hoe je in je GVO-lessen zo’n rijke leeromgeving mogelijk kunt maken. In de cursus wordt de door Tamar ontwikkelde didactiek van ontwikkelingsgericht levensbeschouwelijk leren toegespitst op een rijke leeromgeving. Tamar zal voor de cursisten ook een rijke leeromgeving creëren. Je gaat naar huis met een koffer vol inspiratie en ideeën om je eigen GVO-lessen te verrijken. 

(Bronnen: Creëren van een leerrijke omgeving, Monique Gardien (MHR) en Nora Booij (KPC Groep), en Kerpel, A. (2014). Leeromgevingen. https://wij-leren.nl/leeromgevingen.php)

Cursusleider: drs. Tamar Kopmels
Tamar Kopmels werkt vanuit haar bureau levensbeschouwelijke educatie als educatief expert, docent en adviseur op het terrein van levensbeschouwelijk leren in het basisonderwijs. Ze is auteur van onder andere Verhalen vertellen en vragen stellen, vakdidactiek Levensbeschouwing en Geestelijke Stromingen, dat ook door veel PC GVO-docenten gebruikt wordt. Ze is ook betrokken bij projecten op het gebied van nieuwe vormen voor GVO en HVO. 
www.levensbeschouwelijke-educatie.nl

 

Cursusinformatie

Doelgroep: GVO-docenten
Kosten: nascholing PC GVO
Meer informatie:

Deze cursus omvat 6 contacturen.

Nascholingspunten: 6
Contact:

2018-19 Zoetermeer

Het Kompas, ZOETERMEER
23-03-2019 van 10:00 tot 16:30
inschrijving gesloten


Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl