Filosoferen met kinderen

Filosoferen in je PC GVO-lessen… Dat moet je echt eens proberen! Het is niet alleen ontzettend leuk om te doen, maar ook enorm waardevol voor de (levensbeschouwelijke) ontwikkeling van je leerlingen. Door filosoferen worden kinderen beter toegerust om zich te kunnen bewegen in de snel veranderende samenleving. De veelheid van culturen vraagt immers om open communicatie en begrip voor verschillen. Door te filosoferen ontwikkelen kinderen een toenemend zelfinzicht (‘verwoorden van wat in je omgaat’); hun zelfvertrouwen groeit doordat ze ‘gehoord worden’; ze leren beter te luisteren naar anderen en hun eigen mening te herzien; én ze krijgen zo meer respect voor de opvattingen van anderen. Kinderen leren stapje voor stapje zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid keuzes te maken over wat ze van waarde vinden. Vanzelfsprekendheden worden op hun kop gezet. Dit stimuleert nieuwsgierigheid en verwondering over de wereld.

In deze cursus leer je ruimte te maken voor het zelf denken van kinderen. Voor het samen fantaseren en denken over de wereld om je heen; en het samen onderzoeken van vragen en mogelijke antwoorden. Het uitgangspunt hierbij is: je leert kinderen hóe ze moeten denken, niet wat ze moeten denken.

Bij het filosofisch gesprek hoort natuurlijk een specifieke didactische aanpak. We verkennen in deze cursus onder andere de socratische methode. Bij deze methode zijn leerlingen zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het gesprek en vervul jij als leerkracht de rol van begeleider. Dat wil zeggen, dat je verantwoordelijk bent voor de vorm en het verloop van het gesprek.

Natuurlijk besteden we aandacht aan de achtergronden van de filosofie en gaan we aan de slag met (het herkennen en ontwerpen van) filosofische vragen. Filosofische vragen bij de Bijbel krijgen in deze cursus een speciale plek.

Nieuwsgierig geworden? Of zit je boordevol (kritische) vragen? Kom mee filosoferen!

Cursusleider: Myrthe Kelder MA, MEd.
Myrthe Kelder studeerde af in de Sociale Wetenschappen en in de Theologie- en Religiewetenschappen. Ze heeft ervaring als docent Levensbeschouwing in PO en VO. Momenteel is ze hogeschooldocent Godsdienst & Levensbeschouwing en Zingeving & Ethiek aan een pabo. Tevens is ze trainer Identiteit bij VONKT.

Cursusinformatie

Doelgroep: GVO-docenten
Kosten: nascholing PC GVO
Meer informatie:

Deze cursus omvat 6 contacturen en een verplichte thuisopdracht van 3 uren.

NB De cursus start op 7 maart 2019; de datum voor de tweede cursusbijeenkomst wordt nog vastgesteld.

Nascholingspunten: 9
Contact:

2018-19 Apeldoorn inschrijving gesloten

De Hofstad (kerkelijk centrum), APELDOORN
07-03-2019 van 19:00 tot 22:00
De Hofstad (kerkelijk centrum), APELDOORN
11-04-2019 van 19:00 tot 22:00

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl