Wie is koning?

Over Saul, Salomo, David en al die andere koningen...

Koningen spelen een belangrijke rol in het Oude Testament. Maar (hoe) kun je in je PC GVO-les aandacht besteden aan die koningen? Wat hebben zij jouw leerlingen te vertellen? Hoe maak je een waardevolle les rond een koning uit het Oude Testament?

In vrijwel elk Bijbelverhaal over een koning is aandacht voor zowel de goede als de minder fraaie eigenschappen van de machthebber in kwestie. Koningen worden regelmatig door profeten op de vingers getikt, omdat ze zich niet aan de regels houden. Dat brengt ons automatisch bij de vraag: wat is eigenlijk ‘een goede koning’? Wat verwachten we van zo iemand?

In de tijd van het Oude Testament was het bijvoorbeeld belangrijk, dat een koning goed was in conflictbemiddeling; samenwerking en vrede kon bevorderen; recht kon spreken en blijk gaf van moreel besef. Een koning moest zorgen voor materiële en immateriële welvaart, oplossingen bieden voor vraagstukken van velerlei aard en - niet onbelangrijk - zijn volk stimuleren om God te vereren boven alles. En daar ging het nog wel eens mis, vertellen de oude verhalen ons.
Want hoeveel koningen waren er niet, die zich als alleenheerser opstelden en zo het Koningschap van God ondermijnden? Of zichzelf boven de wet stelden, hun volk tot oorlogsvoering dwongen, hoge belastingen hieven uit ‘roemzucht’ of pure ‘hebberigheid’? Hoeveel koningen poogden niet hun onderdanen tot slaaf te maken?

Waren dit soort koningen nu goede koningen, in Gods ogen?! Allesbehalve. Maar blijkbaar is het nog niet zo makkelijk om een waarachtige koning te zijn. Vele diepmenselijke valkuilen liggen constant op de loer…

In deze cursus onderzoeken we wat volgens de Bijbel een goede koning is. We blikken daarbij kort vooruit naar de evangelieverhalen over Jezus. Zou je Jezus ook een koning kunnen noemen? En zo ja: wat typeert hem dan in die rol? Ook gaan we na, welke voorbeelden van hedendaagse koningen we eigenlijk zelf kennen. Wat voor koningen zijn dat?! En hoe kunnen gewone mensen zich ‘koninklijk’ gedragen?

Cursusleiders:
drs. Joanneke Kuipers (Leeuwarden), drs. Alja Streutker-Betting (Veenendaal) en ds. Japke van Malde (Leiden)

Joanneke Kuipers en Alja Streutker zijn docent godsdienst/levensbeschouwelijke vorming aan de Opleiding Leraar Basisonderwijs van NHL Stenden Hogeschool.
Japke van Malde is remonstrants predikant in Nieuwkoop en Amsterdam (Vrijburg) en was daarvoor docent levensbeschouwing en godsdienst aan de Pabo's in Den Haag en Oegstgeest.

Cursusinformatie

Doelgroep: GVO-docenten
Kosten: nascholing PC GVO
Meer informatie:

Deze cursus bestaat uit 9 contacturen en een verplichte thuisopdracht van 3 uren.

De cursus heeft al plaatsgevonden. Voor meer informatie, mail naar scholing@vonkt.nl

Nascholingspunten: 12
Contact:

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl